موفقیت در کسب و کار و زندگی ، ده کاری که باید حتما انجام دهیم (بخش ۳)

ما در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است و پیشرفت تکنولوژی بشری در سرعت بخشیدن به این تغییرات کاملا مشهود است. تکنولوژی طی چند سال اخیر راه های ارتباطی انسان ها را بسیار دگرگون کرده است به طوری که دیگر همچون گذشته برای…